Burn from fire, hot oil, hot water, acid etc ...

Popálení od ohně, teplého oleje, teplé vody, kyseliny atd......

PC lék se podává bezprostředně po poranění.